Ciele projektu

 • Naštartovať participatívny a občiansky postup v regiónoch partnerov okolo projektov týkajúcich sa miestnych pamiatok (stavebných, prírodných: architektúra a krajina)
 • Vytvoriť partnerskú reflexiu na základe „svedeckej operácie“ alebo „reprezentatívneho projektu“, ktorý sa práve realizuje
 • Vyškoliť občanov vo valorizácii/oživovaní/spravovaní miestnych pamiatok: zaviesť do praxe vhodné školiace činnosti (workshopy)
 • Vytvoriť rámec na európske výmeny v otázke propagácie príkladov dobrej praxe v Európe:
  • vytváranie občianskych projektov valorizácie a správy miestnych pamiatok „spôsob ako to urobiť spolu“
  • vyvinutie vzdelávacích modulov „Občania valorizátori stavebných pamiatok“ a predpoklad vytvorenia európskej siete spolupráce.

  Očakávané výstupy:

 • Diagnostika existujúcich stavebných, kultúrnych & prírodných pamiatok, silné a slabé stránky a úlohy miestnych subjektov
 • Inventúra „reprezentatívnych projektov“ riadenia a valorizácie kultúrnych pamiatok
 • Brožúrka príkladov dobrej praxe mobilizovania/zvýšenia povedomia občanov na aktívnu úlohu znovu osvojenia si regiónu a valorizácie pamiatkových zdrojov: „Všetci sú valorizátormi kultúrnych pamiatok/spôsob „robiť veci spolu“)
 • Súbor školiacich pomôcok (kit) “Mobilizácia/zvýšenie povedomia občanov na valorizáciu stavebných a kultúrnych pamiatok“
 • Súbor školiacich pomôcok (kit) “Občania valorizátori kultúrnych pamiatok“
 • Participatívne fórum “Občania a živé stavebné pamiatky“ (v každom regióne partnerstva)