EuroKoncept21

Predmetom činnosti združenia je:

  1. účasť v programoch socio-ekonomického rozvoja vyhlásených rôznymi národnými, európskymi alebo svetovými organizáciami, pričom združenie sa môže zúčastňovať v projektoch bez ohľadu na miesto ich geografickej realizácie,
  2. podpora a rozvoj mikropodnikania formou vzdelávania, poradenstva a patronátu nad začínajúcimi podnikateľmi,
  3. účasť v programoch decentralizovanej kooperácie zapojením samospráv, miest a regiónov Slovenska, členských krajín Európskej únie alebo tretích krajín,
  4. tlmočenie a preklady dokumentov súkromného, administratívneho a obchodného charakteru z a do slovenského, francúzskeho, anglického, nemeckého a ruského jazyka.

Navštívte nás na Centrum 27/32, Považská Bystrica. Viď Kontakt
EuroKoncept
Logo