Projekt Ecomanagement - poznatky včerajška, zručnosti zajtrajška

Projekt Ecomanagement patrí do projektov Erasmus+, strategických partnerstiev pre rozvoj vzdelávania dospelých a realizuje sa v rokoch 2017 – 2019.
Informácie o projekte sú zverejnené na internetovej stránke projektu: www.ecomanagement.eu/