Projekt Network for SSIG

Združenie EuroKoncept 21 realizuje projekt s podprogramu Grundtvig partnerstvá s názvom Network for SSIG (Sieť organizácií poskytujúcich sociálne služby verejného záujmu). Projekt sa realizuje v rokoch 2010 - 2012.
Aktuálne informácie je možné získať na projektovej internetovej stránke http://projetssig.eu/