Projektové stretnutie v Považskej Bystrici

V dňoch 9. a 10. júna 2011 EuroKoncept 21 privítal svojich projektových partnerov v Považskej Bystrici. Predmetom rokovania bolo spracovanie nadnárodného lexikónu s pojmami a konceptmi spojenými so sektorom SSIG, prezentácia mapovania situácie v každej krajine v problematike SSIG (legislatíva, pracovné miesta, kvalifikácie, odmeňovanie, tvorba pracovných miest,...). Počas stretnutia navštívili partneri Útulok pre mužov, Centrum sociálnych služieb v Zakvášove a Krízové centrum ochrany a podpory obetí násilia v meste Považská Bystrica.

článok v PBn o sociálnych službách.pdf (2,4 MB)

Video zo stretnutia na TV Považie: