Projektoví partneri

COOPSAP, Paríž – Francúzsko (web: www.coopsap.fr)
Je riadiacim prvkom celofrancúzskej siete družstiev starostlivosti o človeka založeným v roku 2007. Predmetom združenia je propagácia, prieskum a obrana kolektívnych, profesijných, materiálnych a morálnych záujmov jeho členov.

Abierto Asturiasiõn, Aviles – Španielsko (web: www.abiertoasturias.com)
Je verejnoprávnym združením založeným v roku 2000. Poskytuje predovšetkým služby pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Podnecuje a podporuje miestne iniciatívy mladých a dospievajúcich ľudí, propaguje rovnosť príležitostí.

EKPOSPO „Nostos“, Atény – Grécko (web: www.nostos.org.gr)
Je neziskovým združením v roku 1995. Jeho činnosť je zamerané na boj proti sociálnemu vylúčeniu a nezamestnanosti. Poskytuje informácie, rady, vzdelávanie pre deti aj dospelých, senzibilizáciu verejnosti.

C.E.F.A.L., Bologna - Taliansko (web: www.cefal.it)
Je neziskovou organizáciou založenou v roku 1972 kresťanským robotníckym hnutím. Poskytuje odborné vzdelávanie akreditované krajom Emilia-Romagna. Pracuje predovšetkým s verejnými zdrojmi pochádzajúcimi z ESF, iných programov spoločenstva ako aj regionálnymi a miestnymi zdrojmi. Jeho úlohou je podporovať participáciu každého človeka v spoločnosti, predovšetkým však tých najslabších.

CDE-SAP, Marseille – Francúzsko (web: www.cde-sap.fr)
Je prvým družstvom zameraným na rozvoj pracovných miest v službách starostlivosti o človeka. Umožňuje poskytovať nové príležitosti v oblasti vytvárania nových pracovných miest a nových podnikov ako aj poradenstvo. Družstvo poskytuje vzdelávanie, profesionalizáciu, vytváranie ponuky služieb v sektore starostlivosti o človeka.

Promidea, Catanzaro – Taliansko (web: www.promidea.it)
Promidea je konzorciom podnikov a združení pôsobiacich v oblasti miestneho rozvoja. Organizácia má pôsobnosť v celom kraji Calabria. Princípy, ktoré organizácia vyznáva: hodnota vzdelávania ako motora rozvoja, snaha propagovať rôzne formy rozvoja založené na mobilizácii miestnych zdrojov a sociálnych sietí, uznanie dôležitosti postupov sociálnej integrácie znevýhodnených ľudí na trhu práce.