Služby

Organizujeme charitatívne večierky, zbierky, záujmové krúžky pre deti i dospelých, výlety, poskytujeme poradenstvo... Dúfame, že budete s ponukou služieb spokojní, akékoľvek pripomienky samozrejme uvítame. Pre viac informácií nás navštívte osobne alebo nás kontaktujte na vyššie uvedenom telefónnom čísle.