Výsledky projektu

Európska príručka SSIG [PDF, 1.25MB]

Partneri počas realizácie projektu spracovali viacero dokumentov, ktoré sú súčaťou Európskej príručky SSIG.

Tento dokument zahŕňa:
  • dokument "Definovanie problematiky SSIG z pohľadu miestneho konceptu",
  • "Zadávacie podmienky vytvorenia európskej siete SSIG",
  • "Nadnárodný lexikón pojnmv a konceptov týkajúcich sa sektora SSIG"
  • a "Kompiláciu tabuľkových prehľadov učiacich sa, ktorí sa zúčastnili mobilít".