Vzdelávanie

Združenie EuroKoncept21, ktorého poslaním je okrem iného aj poskytovanie vzdelávacích a poradenských služieb pre záujemcov o založenie vlastného podniku, získalo Akreditáciu z Ministerstva školstva SR na nasledovné vzdelávacie aktivity:

  • modulový kurz Efektívne k sebarealizácii (č. Akreditácie 3166/2010/93/1), ktorý obsahuje moduly:
    • Profesijná orientácia (35 hod.)
    • Hľadanie zamestnania (35 hod.)
    • Podnikanie - moja budúcnosť (41 hod.)
  • kurz Účtovníctvo a dane (č. Akreditácie 3166/2010/93/2) v rozsahu 130 hodín.